หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
ลอยกระทง 2 วัน 1 คืน  ราคา 2,800 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
ทัวร์ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย นำชมจังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก

buy amoxicillin for uti

amoxicillin 500mg capsule lapaj.pl amoxicillin 500mg cost

buy naltrexone uk

buy naltrexone uk

prednisolone without prescription

cheap prednisolone click here buy prednisolone 5mg

tamoxifen cost

tamoxifen mechanism of action

buy clomid bodybuilding

clomid london link clomid london drugs

amoxil for uti

amoxil classification online buy amoxicillin for fish

buy naltrexone online canada

buy naltrexone

buy accutane cream

accutane without side effects click accutane without side effects

get naltrexone pills

buy naltrexone click cheap naltrexone uk

clomid uk sale

buy clomid tablets

amoxicillin uk

buy amoxicillin for dogs uk redirect amoxicillin 500 mg capsules

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone

naltrexone buy

buy naltrexone without prescription link where to buy low dose naltrexone

accutane without gelatin

accutane without dermatologist redirect accutane without insurance reddit

buy clomid bodybuilding

buy clomid tablets

tamoxifen citrate uk

tamoxifen

buy amoxicillin over the counter

buy amoxicillin-clavulanate uk

amitriptyline painkillers

nerve pain relief go nerve pain in arm amitriptyline

amitriptyline pain dosage

amitriptyline pain management extrageek.com nerve pain in arm amitriptyline

buy naltrexone online

buy naltrexone online conwaykennels.com buy generic naltrexone online

lyrica prescription card

buy lyrica online

abortion pill online

abortion pill online

Amitriptyline for Anxiety

buy amitriptyline

abortuspil kopen

abortuspil kit open abortus pil

abortion pill philippines

abortion manila go pregnancy termination in manila

where to buy abortion pill

name of abortion pill in u avonotakaronetwork.co.nz buy abortion pill online

buy antidepressants mastercard

amitriptyline 10mg read here buy amitriptyline london

amoxicillin cost without insurance

amoxicillin prescription no insurance

buy naltrexone online usa

buy low dose naltrexone blog.bitimpulse.com where to buy naltrexone

buy naltrexone

naltrexone buy uk

buy sertraline 25mg

sertraline mastercard testbed.idippedut.dk buy sertaline usa

buy antidepressants mastercard

amitriptyline 50mg read amitriptyline and tinnitus

where to buy naltrexone

buy naltrexone online india click low dose naltrexone buy

abortion manila

medical abortion ph online abortion philippines

buy abortion pill online usa

abortion pill online usa

buy amitriptyline

amitriptyline for anxiety

misoprostol philippines

abortion pill philippines

buy amitriptyline uk

buy antidepressants uk

abortion pill ph

abortion pill philippines

Lovetourthai ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
นำชมจังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน และ 21-22 พฤศจิกายน 2553
บริการอาหารเลิศรส ที่พักมาตรฐาน พร้อมบริการที่สุดแสนจะประทับใจ

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - นมัสการพระพุทธชินราช พิษณุโลก - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก บริการอาหารกลางวัน (1)
12.30 น. นมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยที่สุด และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จ.พิษณุโลก
13.30 น. เดินทางสู่ จ.สุโขทัย เข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้
17.00 น. Check in เข้าที่พัก โรงแรมไพลิน (เทียบเท่า)
18.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
19.00 น. เดินทางไปชม งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ต้นกำนิดนางนพมาศ
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดเตรียมตัวเข้าชมงานแสง สี เสียง อันตระการตา ชมการแสดงต้นกำเนิดเมืองสุโขทัย การแสดงใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที
22.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดเดินทางกลับโรงแรมไพลิน พักผ่อนตามอัธยศัย ... ZZzz

วันที่ 2   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - วัดนางพญา - วัดช้างล้อม - วัดเจดีย์เจ็ดแถว -
วัดมหาธาตุ - ร้านทองโบราณ - กรุงเทพฯ

07.30 น. บริการอาหารเช้า (3)
08.30 น. ออกเดินไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุต่างๆมากมาย วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดมหาธาตุ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านแก่งหลวง
13.00 น. เดินทางชม ร้านทองโบราณ ที่ทำด้วยมือ เป็นศิลปะพื้นบ้านที่หาชมได้ยากยิ่ง การทำทองโบราณ
14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯประมาณ 2 ทุ่ม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน 

 
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท
- เด็ก (3-11 ปี) 
- พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 2,200 บาท
- พักเดี่ยว เพิ่ม  600 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
- ค่าตั๋วเข้าชมงานลอยกระทง-เผาเทียน-เล่นไฟ แสง สี เสียง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

ลักษณะทริป
เทียวงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2554

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
หมายเหตุ
ทัวร์ของเราเน้นความสะดวกสบายเป็นความเป็นส่วนตัวในการตัดสินใจของลูกค้าจึงแนะนำโปรแกรม ให้ลูกค้าเลือกเอ็งได้อย่างเต็มที่ทั้งที่พัก อาหาร และสถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กับเวลาแต่เมื่อตัดสินใจได้แล้ว เรายินดีประสานงานและ จองที่พักและอาหารให้ท่านค่ะ
(ถ้าจะไปช่วงเทศกาลควรรีบจองนะค่ะเพราะที่พักเต็มเร็วมาก)
*** หรือจะเช่าแต่รถนำท่านไปตามโปรแกรมของท่านก็ได้ค่ะมีทั้งรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง และ 14 ที่นั่ง มีทั้งรถแก๊สและรถน้ำมัน รถบัส ปรับอากาศ และพัดลม****
การสำรองที่นั่ง
มัดจำล่วงหน้าท่านละ 1,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com