หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
โปรแกรมทีลอซูเสาร์-อาทิตย์  ราคา 3,500 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน ฯลฯ นั่งรถกระบะสองแถวเข้าเขตรักษาพันธุ์ฯชมน้ำตกทีลอซู เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง กรุงเทพฯ(พักรีสอร์ท 1คืน)

tamoxifen 10 mg online

tamoxifen

amoxicillin without prescription

buy amoxicillin

female viagra over the counter

where to buy female viagra pill go where to buy female viagra pill

accutane without birth control

accutane acne blog.paraleap.com accutane without food

buy naltrexone

cheap naltrexone uk celticcodingsolutions.com naltrexone uk

buy tamoxifen citrate uk

tamoxifen

buy naltrexone uk

buy naltrexone uk

buy prednisolone acetate eye drops

prednisolone weight gain jaysmith.us buy prednisolone 5mg tablets uk

naltrexone without prescription in uk

buy naltrexone uk

tamoxifen

buy tamoxifen ireland redirect tamoxifen 10 mg online

clomid uk

buy clomid tablets

buy naltrexone online usa

buy low dose naltrexone canada dadm.dk where can i buy naltrexone

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone

buy antibiotics online

how to take amoxicillin

How to Take Amoxicillin

amoxicillin without prescription

amoxicillin cost without insurance walmart

amoxicillin clavulanate insurance

amoxicillin insurance coverage

amoxicillin cost without insurance cvs

abortion pill usa legal uk

abortion pill over the counter uk online where to buy abortion pill uk

buy abortion pill

medical abortion ph blog.jeannettespecglass.com pills for abortion

buy amoxicillin from canada

buy amoxicillin online hanfcartuning.de antibiotic without prescription

buy albuterol sulfate inhalation solution

buy albuterol inhaler

abortion manila

abortion pill philippines

buy naltrexone

get naltrexone pills blog.zycon.com naltrexone for alcoholism

naltrexone uk

buy naltrexone uk

buy albuterol inhaler from mexico

albuterol inhaler how to use

abortion pill usa legal

medical abortion website abortion pill online

amoxicillin price without prescription

amoxicillin price without insurance

usa buy abortion pill

medical abortion

abortion pill over the counter

buy abortion pill online

buy abortion pill

order abortion pill online usa

misoprostol philippines

pregnancy termination in manila 9925.org buy abortion pill philippines

Amitriptyline for Back Pain

buy antidepressant

buy amitriptyline online

amitriptyline for anxiety online amitriptyline for back pain

buy elavil uk

amitriptyline online

buy antidepressants visa

buy elavil uk

buy zoloft online

antidepressant sertraline movidafm.net buy antidepressant online

Amitriptyline and Tinnitus

amitriptyline without prescription

buy abortion pill

usa buy abortion pill

buy abortion pill

abortion pill philippines open pregnancy termination in manila

order abortion pill online usa

where to buy abortion pill in usa

buy generic naltrexone online

buy naltrexone click naltrexone buy online

buy naltrexone no prescription

where to buy naltrexone open where can i buy naltrexone online

where can i buy low dose naltrexone

buy naltrexone

buy amitriptyline uk

buy antidepressants mastercard go buy amitriptyline uk

antidepressant sertraline

buy sertraline

low dose naltrexone buy

buy naltrexone blog.endungen.de buy naltrexone from trusted pharmacy

buy antidepressants mastercard

amitriptyline 50mg read buy amitriptyline london

โปรแกรมสัมผัสความงามแห่งธรรมชาติกับการล่องแพยาง และชมน้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน ฯลฯ นั่งรถกระบะสองแถวเข้าเขตรักษาพันธุ์ฯชมน้ำตกทีลอซู

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง กรุงเทพฯ(พักรีสอร์ท 1คืน)   ไม่ต้องลางาน

วันแรก   (กรุงเทพ-เดินทางสู่อุ้มผาง)

1 9.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบแล้วออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันที่สอง (อุ้มผาง-ล่องแพ-น้ำตกทีลอจอ-น้ำตกทีลอซู-โบสถ์ไม้สัก)

07.00 น. ถึงอุ้มผางเข้าสู่ที่พัก อุ้มผางริเวอร์ไซด์ ริมแม่น้ำอุ้มผาง
รับประทานอาหารเช้าแล้วพักผ่อนแบบสบายๆในยามเช้า ก่อนไปล่องเรือยางในช่วงสาย ๆ
รับประทานกลางวัน(ข้าวกล่อง) ชมบรรยากาศและธรรมชาติของสายน้ำแม่น้ำแม่กลอง ชมไม้ไผ่ป่าและป่าเบญจพรรณ น้ำตกสายฝน หรือน้ำตกทีลอจ่อ แวะเล่นน้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนธรรมชาติก่อนที่จะขึ้นจากเรือที่ผาเลือด รถกระบะท้องถิ่นท่องธรรมชาติสู่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเพื่อไปชมน้ำตกทีลอซู ชมผืนป่าตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งป่าไผ่และป่าสักทองธรรมชาติ เดินเท้าถึงน้ำตกทีลอซู ที่ยิ่งใหญ่งดงาม เชิญพักเล่นน้ำถ่ายภาพตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับด้วยรถกระบะ ขากลับแวะชมโบสถ์เก่า น้ำดั้น ตามแต่เวลาอำนวย แวะซื้อของฝากในอำเภออุ้มผาง

17.00 น. กลับถึงที่พัก เล่นน้ำในลำธารอุ้มผางใสสะอาดหน้าบ้านพัก และรับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่สาม (อุ้มผาง-น้ำตกผาเจริญ-ตลาดริมเมย-แม่สอด-กรุงเทพฯ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ขากลับแวะน้ำตกพาเจริญ
รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) แวะช็อปปิ้งตลาดริมเมย ดอยมูเซอ แล้วมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น
ที่นครสวรรค์ตามอัธยาศัย

ราคาทัวร์ (กรุ๊ปเหมา)
จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน  8 ท่าน 10 ท่าน  เด็ก 3-5 ขวบ
ราคาท่านละ 4,000 3,700 3,500 ครึ่งราคา

ราคานี้รวม
1. ค่าพาหนะตลอดเส้นทาง 2. ค่าล่องแพยาง 3. ที่พัก 1คืน
4. อาหารตามโปรแกรม 6 มื้อ 5. ค่าเข้าชมน้ำตกทีลอซูพร้อมมัคคุเทศก์นำทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสองแสนบาท
7. เดินทางด้วยรถตู้รุ่นใหม่ D4D VIP 10 ที่นั่ง
8. ราคานี้ ยกเว้นช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง

สนใจติดต่อ คุณ ผกาวรรณ์  084-388-7377,084-939-3665   www.lovetourthai.com
Email:  tourthai2553@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com