หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
ไหว้พระ 9 วัด แม่กลอง  ราคา 3,500 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
วัดเพชรสมุทร วัดช่องลม วัดบางกะพ้อม วัดจุฬามณี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคน้อย วัดบางกุ้ง วัดอัมพวันเจติการาม

amoxicillin 500mg for dogs

buy amoxicillin for dogs click here amoxicillin 500mg dosage for uti

buy elavil uk

buy antidepressants uk read buy elavil uk

Amoxicillin 500 mg Capsules

buy amoxicillin liquid

cheap accutane

buy accutane pills

buy accutane cream

cheap accutane blog.sportsonline.com.au buy accutane europe

amoxicillin 500 mg

amoxicillin 500mg for dogs website amoxicillin 500mg side effects

clomid london

clomid online reviews blog.halan.se clomid uk prescription

amoxicillin 500mg capsules side effects

buy antibiotic online read amoxil 500 dosage

buy prednisolone for dogs

prednisolone london blog.jeannettespecglass.com buy prednisolone 5mg uk

clomid uk to buy

clomid birmingham redirect buy clomid pct

accutane without birth control reddit

accutane without birth control

prednisolone london

buy prednisolone 25mg tablets go buy prednisolone

clomid uk buy online

buy clomid tablets

buy accutane europe

accutane without birth control blog.globalmamas.org accutane without side effects

tamoxifen cost

tamoxifen moa blog.meyerproducts.com tamoxifen 10 mg online

buy prednisolone 5mg tablets uk

buy prednisolone 5mg uk blog.tgworkshop.com prednisolone online

abortion pill

abortion pill kit click where to buy abortion pill

nerve pain in arm amitriptyline

nerve pain in neck amitriptyline msbicoe.com amitriptyline nerve pain in arm

amitriptyline nerve pain in back

amitriptyline nerve pain in foot click here amitriptyline nerve pain in back

generic lyrica availability

lyrica online usa charamin.jp buy lyrica online

buy naltrexone online

buy naltrexone idippedut.dk naltrexone in uk

prednisolone online

buy prednisolone

order abortion pill philippines

abortion in philippines

buy accutane online

accutane without food read buy accutane uk

amitriptyline online

amitriptyline for anxiety

buy sertraline

sertraline online click here sertraline mastercard

medical abortion

buy abortion pill online usa makcura.com where to buy abortion pill in usa

usa buy abortion pill

where to buy abortion pill in usa blog.bitimpulse.com abortion pill online

abortion pill philippines

abortion pill ph online buy abortion pill

buy sertraline 50mg

sertraline visa click here buy sertraline online

abortion pill

name of abortion pill in u

buy sertaline usa

buy sertraline 50mg

buy low dose naltrexone

buy naltrexone online canada open buy low dose naltrexone canada

abortion pill online philippines

abortion in philippines williamgonzalez.me abortion pill ph

amitriptyline online

amitriptyline 10mg azpodcast.azurewebsites.net buy antidepressants uk

buy abortion pill philippines

buy abortion pill teampaula.azurewebsites.net abortion philippines

sertraline online

buy zoloft online meteo.marche.it buy sertraline online

ไหว้พระ 9 วัด แม่กลอง,ตลาดน้ำอัมพวา

0700              ออกเดินทางจาก กทม.
0800-0900   วัดเพชรสมุทร นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร และชมตลาดหุบร่ม หรือที่ชาวบ้าน
                       เรียกกันว่าตลาดเสี่ยงตาย
0910 -0940  วัดช่องลม นมัสการหลวงพ่อบ่าย และชมเจดีย์หอยโบราณ
0945-1015   วัดบางกะพ้อม นมัสการหลวงพ่อคงอาจารย์ของหลวงพ่อเนื่องเกจิอาจารย์ดัง และกราบพระพุทธบาทในวิหารแบบจีน
1030-1100   วัดจุฬามณี นมัสการศพหลวงพ่อเนื่องเกจิอาจารย์ดังแห่งสมุทรสงคราม บนศาลาไม้สักทองลงรักษ์ปิดทองอันสวยงาม 1115-1215   รับประทานอาหาร(ร้านเรือนลออ)
1230-1300   วัดภุมรินทร์กุฎีทอง นมัสการขอพรพระปลัดทิม อดีตเคยให้การถวายคำทำนายแก่ ร.2 และชมกุฏิไม้สักทองโบราณ
1310-1350   วัดบางแคใหญ่ นมัสการพระประทานในวิหาร แล้วชมภาพเขียนโบราณที่เขียนด้วยช๊อกบนผาผนังไม้สักสมัย ร.2 บน
                        กุฏิ
1400-1430   วัดบางแคน้อย นมัสการหุ่นขี้ผึ่งหลวงพ่อโตและหลวงปู่ทวดบนกุฏิไม้สักแล้วชมความสวยงามของโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้
                        กระดานเพียง 7แผ่น และการแกะสลักไม้อันงดงามของช่างเพชรบุรี 
1440-1515   วัดบางกุ้ง กราบหลวงพ่อนิลในวิหารที่ปกคลุมด้วยต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
1530-1700   วัดอัมพวันเจติการามไหว้พระในวิหารแล้วเดินชมตลาดน้ำอัมพวา จับจ่ายซื้อของฝากกันตามสบาย
1700              เดินทางกลับ(แวะซื้อปลาทูนึ่งสดๆร้านแม่กิมไล้)
1900              ถึง กทม.โดย สวัสดิภาพ

ราคา 3,500 .-บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
ราคา 3,800.-บาท(14 ที่นั่ง)


ติดต่อ คุณ ผกาวรรณ์  
โทร  08-4388-7377, 08-3044-2625 , 084-939-3665


ส่วนประกอบรายการทัวร์
     - รถตู้  TOYOTA COMMUTER D4D พร้อมน้ำมัน
     - เอกสารแนะนำสถานที่
หมายเหตุ 
     - อาหารกลางวัน (120.-บาท/ท่าน)หรือจะรับประทานอาหารตามสั่ง)   กรุณาสั่งจองล่วงหน้า              
     - สถานที่และเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  และตรงเวลาตามที่นัดหมายจะได้ไปได้ครบตามโปรแกรม

โอกาสต่อไปหวังว่าคงได้รับใช้ทุกท่านอีก 
ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในวันนี้จงส่งผลให้ทุกท่านจงประสพสุขตลอดกาลนานเทอญ
“ขอบคุณที่ใช้บริการ”

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com